| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
เข้าสู่ระบบ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลนักวิจัย
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสมัครอบรมวิจัย หลักสูตรที่ผ่านมา ค้นหาผู้เข้าอบรม  
 
 
 
หลักสูตร
:
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System
กำหนดการ
:
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
สถานที่
:
ห้องประชุมสามศร อเนกนิทัศน์ มสธ.
รายละเอียด
:
   
ดำเนินการจัดอบรมแล้ว
 

 

 
หลักสูตร
:
การสร้างเครื่องมือวิจัย
กำหนดการ
:
15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
:
   
ดำเนินการจัดอบรมแล้ว
  รายชื่อผู้สมัคร