มสธ. วิจัย - หน้าหลัก
     

 

   


 
  กำหนดการส่งและการพิจารณาบทความ
วันที่ รายละเอียด
  1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561     เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม
  15 มกราคม 2562    แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  15 – 31 มกราคม 2562    ปรับแก้ไขบทความวิจัย
  22 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัย
  18 มีนาคม 2562    จัดการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย