มสธ. วิจัย - หน้าหลัก
     

 

 
  กำหนดการส่งและการพิจารณาบทความ
วันที่ รายละเอียด
   1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561    เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม
   2 มกราคม 2562    แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
   315 มกราคม 2562    ปรับแก้ไขบทความวิจัย
   15 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัย
   18 มีนาคม 2562    จัดการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย