ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. อยู่ระหว่างประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.arda.or.th/research-fund02.php และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 การยางแห่งประเทศไทย  อยู่ระหว่างประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือทางอีเมลที่ researchrao@gmail.com ภายในวันที่ 15…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง ชั้น 1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน 5 โครงการดังนี้    1. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยวิธีคัดเลือก    2. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก    3. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยวิธีคัดเลือก    4. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก    5. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน…

Continue Readingสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ