ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง ชั้น 1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก