"
สวพ.โปร่งใส รวมใจบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม
"

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
previous arrow
next arrow
Slider
ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564

การจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทุนวิจัยวิชาการ

ฐานข้อมูลการวิจัย

* เข้าระบบด้วย Google Chrome

วิธีการสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยในระบบ

"
"

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล; AJODL

วารสาร

FACEBOOK Fanpage

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

(รับชมย้อนหลัง)

"กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา"

- โครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน.....ง่ายนิดเดียว