, สวพ. โปร่งใส , ,
, , รวมใจบริการ ,
, , , สร้างสรรค์นวัตกรรม

งานวิจัยใช้จริง

จริยธรรมการวิจัย

 

เนื่องจากขณะนี้ ระบบ BRM อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโปรแกรม หากนักวิจัยพบปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ URMS ขอให้ติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ เบอร์ 7584 (คุณอารยา)

วิธีการสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยในระบบ
"
"

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

* เข้าระบบด้วย Google Chrome

ประชาสัมพันธ์