, สวพ. โปร่งใส , ,
, , รวมใจบริการ ,
, , , สร้างสรรค์นวัตกรรม

Add Your Heading Text Here

ข่าวทุนวิจัย มสธ.

เนื่องจากขณะนี้ ระบบ BRM อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโปรแกรม หากนักวิจัยพบปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ URMS ขอให้ติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ เบอร์ 7595 (คุณอารยา)

ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ข่าวใหม่ ข่าวเก่า ข่าวใหม่ NEW!! หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ…

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) …

งานวิจัยใช้จริง

จริยธรรมการวิจัย

 

วิธีการสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยในระบบ
"
"

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

* เข้าระบบด้วย Google Chrome

ประชาสัมพันธ์