ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ข่าวใหม่ ข่าวเก่า ข่าวใหม่ NEW!! หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม) ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลจิรา อรุณสกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2109 5432…

Continue Readingข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก